วันพุธ, ธันวาคม 23, 2552

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง “hi-speed Internet” เร็วชัวร์หรือมั่วนิ่ม

ปัจจุบันนี้การแข่งขันในการให้บริการอินเทอร์เน็ตมันช่างดุเดือดเสียจริงๆ ผู้ให้บริการหลายต่อหลายราย โปรโมท “ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลด” มาเป็นจุดขาย วันนี้ความเร็วเบื้องต้นที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เสนอต่อผู้บริโภคอยู่ที่ 3 เมกกะไบต์ จนถึงความเร็วสูงสุดที่สามารถเลือกใช้งานได้ 16 เมกกะไบต์ แล้วความเร็วที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสนอนั้นมีความเร็วตามที่ระบุไว้หรือไม่เนื่องจากสาเหตุนี้ ทางสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. ได้ร่วมมือกับทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจัดทำโครงการ “สำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ปี 2552” ขึ้นมา เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการของผู้ประกอบการ โดยเปิดให้ผู้ใช้เข้าไปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์หลัก www.speedtest.or.th และเว็บไซต์นั้นนำอีกหลายเว็บที่เข้าร่วมโครงการ เช่น kapok.com , pantip.com , dek-d.com ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2552 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2552จากรายงาน ในเวลา 99 วันที่เปิดให้มีการทดสอบ มีจำนวนการทดสอบเข้ามาทั้งสิ้น 1,287,613 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 13,006 ครั้ง เป็นการทดสอบความเร็วตั้งแต่ 0 – 16 Mbps แต่มีผู้ทดสอบบางส่วนที่ไม่ระบุความเร็วที่เลือกใช้บริการ ทำให้เหลือจำนวนการทดสอบที่นำมาวิเคราะห์ทั้งสิ้น 618,049 ครั้ง โดยเป็นผู้ใช้บริการของทีโอที 34% ทรู 25% 3BB หรือแม็กซ์เน็ต 17% อื่นๆ 4% และไม่ระบุผู้ให้บริการอีก 20% โดยเข้าทดสอบผ่านเว็บไซต์ www.speedtest.kapook.com มากที่สุด 53% ผ่านเว็บไซต์หลัก www.speedtest.or.th 25% http://speedtest.pantip.com 13% และเว็บไซต์อื่นๆ 9%

ที่มา: www.speedtest.or.th“ความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ให้บริการรายใหญ่นั้น ทรูให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 83% ของความเร็วตามโปรโมชั่นที่โฆษณา รองลงมาคือ 3BB ให้ความเร็ว 71% ทีโอที 66% และ กสท 43%” พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยกล่าวถึงผลการสำรวจที่ได้ว่า ขณะที่ความเร็วในการอัปโหลดข้อมูล หากนับเฉพาะผู้ให้บริการรายใหญ่ กสท. ให้ความเร็วในการอัปโหลดสูงสุด 24% รองลงมมคือทีโอที 14% ทรู 14% และ 3BB 10%

ขณะที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองอย่าง “สามารถ” กลับให้ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ 78% ของความเร็วตามที่แจ้ง รองลงมาคือ ไอเอสเอสพี 75% ซีเอส ล็อกอินโฟ 71% และ ไอเน็ต 63% ส่วนความเร็วในการอัปโหลดข้อมูล ไอเอสเอสพีอยู่ที่ 75% สามารถ 65% Beenet 51% และไอเน็ต 50% ของความเร็วที่แจ้ง

ในอนาคตอาจแยกผู้ให้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้ให้บริการรายใหญ่ รายเล็ก และผู้ให้บริการ Mobile เพื่อให้สามารถเปรียเทียบคุณภาพบริการได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นในภาพรวมจะเห็นว่าความเร็วในการดาวน์โหลดจะอยู่ที่ 34-83% และ ความเร็วในการอัปโหลดอยู่ที่ 10-75% “ความเร็วอัปโหลดต่ำกว่าดาวน์โหลดค่อนข้างมาก”คุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตที่วัดได้นี้อาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากคำนวณจากสัดส่วนของความเร็วที่วัดได้จริงต่อความเร็วที่ผู้ทดสอบแจ้งซึ่งถ้าหากผู้ทดสอบไม่ได้แจ้งความเร็ว หรือขนาดความเร็วไม่ตรงกับบริการที่ใช้อยู่ ก็จะทำให้การคำนวณคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือทดสอบขณะกำลังดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทดสอบในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีผลต่อความเร็วที่วัดได้ทั้งสิ้น การทดสอบความกระทำในสภาวการณ์ที่เหมาะสม เพื่อลดปัจจัยดังกล่าวจากรายงานดังกล่าว นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรฐานการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อไป

ที่มา : นสพ.ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์ 21-27 ธ.ค. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ Comment here