วันอาทิตย์, ตุลาคม 13, 2556

ไอโฟน 5 จอฟ้า รีสตาร์ทเครื่องเอง

มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้ ปกติมีแต่ระบบปฏิบัติการ windows ที่เกิด Blue screen ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเกิดจาก ios 7.....  หรือเกิดจากแอพพลิเคชั่น  หรือจะเป็นตัวชิปเซ็ต  อันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุป

25 ตุลาคม 2556 ก็จะขายในไทยแล้ว มันคงจะทำให้เหล่าบรรดาสาวก iPhone ชะลอการจับจองเป็นเจ้าของ iPhone 5s  

Cr.  http://www.youtube.com/watch?v=DNw457joq5I&feature=player_embedded


วันอังคาร, ตุลาคม 01, 2556

ร่วมลงชื่อ "หยุดการสร้างเขื่อนแม่วงก์"

ภารกิจเดินคัดค้านเขื่อนแม่วงก์ของ อ.ศศิน เฉลิมลาภ จุดประกายภารกิจต่อเนื่อง เมื่ออาจารย์ สมิทธ์ ตุงคะสมิต ได้ร่วมกับสื่อภาคประชาชน กลุ่มสื่อออนไลน์/สื่อทางเลือก ที่ใช้ชื่อว่า Green Move ริเริ่มเรื่องรณรงค์เพื่อคัดค้านเขื่อนแม่วงก์ จนล่าสุด มีผู้ร่วมสนับสนุนมากกว่า 80,000+คนแล้ว ประวัติศาสตร์หน้าใหม่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ อ.สมิทธ์ และ Green Move ชวนแชร์เมล์นี้ต่อ ชวนเพื่อนของคุณให้รีบลงชื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาคประชาชน "100,000ชื่อหยุดเขื่อนแม่วงก์"
และเตรียมติดตามและร่วมกิจกรรม การยื่นรายชื่อที่ทุกคนจะสามารถมาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้

หยุดโครงการสร้างเขื่อนแม่วงก์

โดย อ.สมิทธ์ ตุงคะสมิต  
 
"100,000 ชื่อ หยุดเขื่อนแม่วงก์ รีบลงชื่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ภาคประชาชน เราจะนำรายชื่อของทุกๆคนสู่เวทีโลก"

ข้าพเจ้าพร้อมประชาชนทั้งหมดที่ได้ร่วมลงชื่อครั้งนี้ เรียกร้องให้ท่าน พิจารณายุติโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ปริมาณกักเก็บน้ำของเขื่อนแม่วงก์อยู่ที่ประมาณ 250 ล้านลบ.ม. ตอบสนองความต้องการเชิงเศรษฐกิจเพียง116,545ไร่ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต่างจากปริมาณน้ำที่ได้อยู่แล้วจากแหล่งน้ำปัจจุบันเพียงเล็กน้อย ไม่คุ้มกับประโยชน์เชิงนิเวศที่ต้องสูญเสียไป
เพราะพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นผืนป่าตะวันตกผืนเดียวกับอุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้งและอุทยานแห่งชาติทุ่งใหญ่นเรศวรอันเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก และทั้งยังเป็นพื้นที่มรดกโลกอีกด้วย
และมาตรการปลูกป่าทดแทนเพื่อลดผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแม่วงก์ไม่อาจทดแทนระบบนิเวศที่ซับซ้อนและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยให้กลับคืนมาได้
2. ลำน้ำแม่วงก์เป็นลำน้ำขนาดเล็กมีปริมาณน้ำประมาณ 1% ของปริมาณน้ำทั้งหมดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จึงไม่ได้เป็นสาเหตุของอุทกภัยในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง
3. โครงการเขื่อนแม่วงก์ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้งหมด ข้าพเจ้าพร้อมประชาชนทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความกรุณาต่อท่านเพื่อยุติโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์และ โปรดพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ทำให้ผืนป่าตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์ได้รับความเสียหาย
เมื่อรายชื่อครบ 50,000คน แล้ว ผมและเครือข่ายภาคประชาชน พร้อมยื่นรายชื่อให้กับท่าน