วันพุธ, กรกฎาคม 08, 2552

STRESS FIGHTING ออกกำลังกายลดน้ำหนักได้

STRESS FIGHTING
นอกจากการออกกำลังกายจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักให้มีรูปร่างที่สวยงามมีสัดส่วนดูดีแล้ว การออกกำลังกายยังช่วยคลายเครียด เพราะในขณะที่ออกกำลังกายนั้น ร่างกายจะหลั่งสารสื่อประสาท(Neurotransmitter) ซึ่งมีผลต่อการควบคุมอารมณ์และจิตใจ ทำให้รู้สึกดีอย่างมากดังต่อไปนี้
ช่วยลดความตึงเครียดของระบบประสาท รวมถึงกล้ามเนื้อ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับได้สนิท
ทำให้ร่างกายตื่นตัวอยู่เสมอ มีจิตใจที่ปลอดโปร่ง มีสมาธิในการทำงาน มีความสามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวดีขึ้น
มีส่วนทำให้ร่างกาได้ระบายความท้อแท้ ผิดหวัง
ทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถช่วยเป็นเกราะป้องกันที่ดี และขจัดความเครียดต่างๆ ได้
ช่วยให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้น ในคนที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายป้องกันและจัดการกับความเครียดได้เป็นอย่างดี
ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ จากความเครียด ได้แก่โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ คอเลสเตอรอลสูง และโรคหัวใจ