วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 15, 2552

มหัศจรรย์ "น้ำนมแม่"

5 มหัศจรรย์

คุณค่าอันล้ำเลิศอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ความมหัศจรรย์ในโลกมนุษย์เกิดขึ้นได้ 2 ทางเลือก คือ เกิดจากธรรมชาติสร้างขึ้น และเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้น “น้ำนมแม่” คือความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างเพื่อให้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงมวลมนุษย์ให้สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน นานจนมนุษย์ไม่สูญพันธุ์ไปจากโลก

“น้ำนมแม่” เป็นมรดกทางธรรมชาติที่บรรพบุรุษได้มอบไว้ให้แก่มนุษยชาติที่มีคุณค่าอันล้ำเลิศ ควรที่คนรุ่นหลังจะพิทักษ์ไว้ให้คู่เคียงกับความเป็นมนุษย์ไปตลอด เหตุผลเพราะ “น้ำนมแม่” มีความมหัศจรรย์ดังต่อไปนี้

1. น้ำนมแม่เป็นวัคซีนหยดแรกแห่งชีวิตที่ไปหาซื้อไม่ได้ตามท้องตลาด เพราะในน้ำนมแม่จะมี “หัวน้ำนม” ซึ่งหลั่งออกมาในช่วงแรกๆ หลังคลอด มีสารช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคติดเชื้อและโรคอื่นๆ ดังนั้นเด็กที่กินนมแม่มีโอกาสเจ็บป่วยน้อยกว่าเด็กที่กินนมผสม 10 เท่า และมีอัตราการเจริญเติบโตทางร่างกายตามเกณฑ์ที่เร็วกว่าด้วย

2. เด็กที่กินนมแม่จะมีศักยภาพของการพัฒนาสมอง ที่แสดงออกมาถึงความฉลาดหรือ IQ สูงกว่าเด็กที่กินนมผสม นอกจากนั้นยังพบว่า ถ้าเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะมีแนวโน้มว่าเด็กจะมี IQ เพิ่มขึ้น

3. เป็นอาหารแห่งความเอื้ออาทรหรืออาหารทางใจ ซึ่งจะไม่พบในนมผสม เหตุผลคือ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้างสายใยแห่งความรักและความอบอุ่น ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก และคนในครอบครัว ซึ่งสายใยแห่งความรักจะเชื่อมโยงต่อไปจนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นและตลอดไป ซึ่งเท่ากับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กต่อการปกป้องต่อการมีพฤติกรรมในทางลบ
4. ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มีต่อแม่มีมากมายและหาไม่ได้ในนมผสม ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและรังไข่ และที่สำคัญคือทำให้มีลูกห่างซึ่งเท่ากับเป็นการวางแผนครอบครัวได้ด้วย นอกจากนี้ไขมันในร่างกายแม่จะถูกนำมาสร้างเป็นน้ำนมเลี้ยงลูก จึงทำให้รูปร่างของแม่คืนสู่ภาวะปกติเร็วขึ้น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะช่วยให้ครอบครัวประหยัดเงินจากการต้องซื้อนมผสม

5. เกิดขึ้นหากท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี ท่านจะสามารถประหยัดเงินได้ประมาณเกือบ 3 หมื่นบาท

เงินซื้ออะไรไม่ได้ทุกอย่างเสมอไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ Comment here