วันพุธ, สิงหาคม 11, 2553

วิธีการติดเชื้อของ Trojan Banking.Win32.Inject.anb และอื่น ๆ โทรจัน

วิธีการติดเชื้อของ Trojan Banking.Win32.Inject.anb และอื่น ๆ โทรจัน
โทรจันส่วนใหญ่ติดเชื้อคอมพิวเตอร์ของคุณโดย tricking ให้คุณเปิดไฟล์ที่ติดไวรัส นี้ไฟล์พิษอาจแปลกปลอมเป็นไฟล์เล็ก ๆ เช่น jpeg หรือเอกสารแนบของอีเมลอื่น ๆ หรืออาจจะดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์หรือ FTP

·                Email : PC ของคุณอาจติดเชื้อ Trojan เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์แนบอีเมลที่ติดเชื้อหรือบางครั้งแม้ว่าคุณเพียงเปิดอีเมลหลายโทรจันใช้ประโยชน์ช่องโหว่ใน Microsoft Outlook คุณอาจจะสามารถลดโอกาสในการติด Trojan โดยใช้ซอฟต์แวร์ spam - blocking
·                เว็บไซต์ : คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะติดเชื้อด้วย Trojan เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์โกง หลายโทรจันใช้ประโยชน์ช่องโหว่ในเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เพื่อให้เพียงแค่ไป Trojan เว็บไซต์ที่คุณดาวน์โหลดโดยไม่รู้
·                พอร์ตเปิด : หากคอมพิวเตอร์ของคุณรันโปรแกรมที่ให้ร่วมกันทำงานไฟล์ -- เช่น AOL Instant Messenger (AIM), MSN Messenger, และอื่น ๆ -- คุณอาจจะเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณถึงช่องโหว่ การใช้แฟ้มร่วมกันผ่านโปรแกรมเหล่านี้อาจสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้คุณโจมตีมีโอกาสในการเข้าถึงระยะไกล

1 ความคิดเห็น:

เพิ่มความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ Comment here