วันเสาร์, มกราคม 15, 2554

Flock คืออะไร

Flock เป็นเว็บบราวเซอร์ที่ถูกพัฒนามาจาก Mozilla FireFlock  โครงสร้างของเว็บรับมาเต็มๆ แต่ที่ทำให้ flock แตกต่างจากบราวเซอร์อื่นๆ  คือ Flock ได้รวมเอา Social Network  มาไว้ด้วยกัน


ดูและแลกเปลี่ยนสื่อผ่านสื่อบาร์
 • View Media in the Media Bar สื่อดูในบาร์ Media
 • Search for Media Using the Media Bar ค้นหาสื่อการใช้บาร์ Media
 • Find and Favorite Media Streams ค้นหาและสื่อที่ชอบสตรีม
 • View Media in Your Own Online Account สื่อดูในบัญชีออนไลน์ของคุณเอง
 • Drag and Drop from the Media Bar ลากและวางจาก Media Bar
 • Post, Email and Share from the Media Bar โพสต์, อีเมล์และส่วนแบ่งจาก Media Bar

Share Pictures, Text, Audio and Video แบ่งปันรูปภาพ, ข้อความเสียงและวิดีโอ

 • Email Links with One Click อีเมลล์ลิ้งค์ได้ด้วยคลิกเดียว
 • Set Up Your Online Photo Account in Flock การตั้งค่าบัญชี Photo Online ในฝูงของคุณ
 • Edit and Upload Pictures Using the Photo Uploader ภาพแก้ไขและอัปโหลดการใช้อัพโหลดภาพ
 • Drag and Drop Share - Practically Anything! ลากและวาง Share -- Anything จวน!
 • Use the Web Clipboard for Instant Saving and Sharing การใช้คลิปบอร์ดเว็บสำหรับการบันทึกทันทีและการใช้งานร่วมกัน

Broadcast your activities with FlockCast บรอดคาสต์กิจกรรมของคุณกับ FlockCast

 • Broadcast your status. บรอดคาสสถานะของคุณ
 • Broadcast your blogs. บรอดคาสต์บล็อกของคุณ
 • Broadcast your pictures. บรอดคาสต์รูปภาพของคุณ
 • Shut down FlockCast. ปิด FlockCast

Set Up Webmail in Flock การตั้งค่า Webmail ในฝูง

 • Set Up a Webmail Account in Flock การตั้งค่าบัญชีอีเมลทางเว็บในฝูง
 • Use Webmail in Flock การใช้ Webmail ในฝูง
 • Work with Multiple Webmail Accounts การทำงานกับหลายบัญชี Webmail
 • Share with Webmail ร่วมกับ Webmail

Activate and Manage Blogs เปิดใช้งานและจัดการบล็อก

 • Set Up a Blog Service in Flock ตั้งค่าบริการบล็อกในฝูง
 • Set Up a Self-hosted Blog in Flock การตั้งค่าพื้นที่ของตนเอง Blog ในฝูง
 • Use Flock to Post to Your Blog การใช้ฝูงที่โพสต์ในบล็อกของคุณ

Track Feeds ติดตามฟีด

 • Find Feeds ค้นหาฟีด
 • View Feeds ฟีดดู
 • Subscribe to Feeds สมัครสมาชิกฟีด
 • Work with Articles การทำงานกับบทความ
 • Manage Feeds and Feed Readers จัดการฟีดและโปรแกรมอ่านฟีด
 • Use the Diggman ใช้ Diggman

Use Enhanced Search Tools and Favorites Organizing ใช้เครื่องมือค้นหาที่ดีขึ้นและการจัดระเบียบรายการโปรด

 • Save Favorites with One Click บันทึกรายการโปรดได้ด้วยคลิกเดียว
 • Manage Favorites จัดการ Favorites
 • Quick-Search Your Favorites, Browsing History and the Web ค้นหาด่วนรายการโปรดและประวัติการเรียกดูเว็บ
 • Change How Searches are Done เปลี่ยนวิธีการค้นหาเสร็จแล้ว
 • Set Up an Online Favorites Account การตั้งค่า Favorites ผ่านบัญชีออนไลน์
 • Publish Favorites Online ประกาศ Favorites Online

Personalize Flock and My World ฝูงส่วนตัวและโลกของฉัน

 • Important: How to Change Most Settings สำคัญ : วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่ามากที่สุด
 • Customize Toolbars แถบเครื่องมือกำหนดเอง
 • Customize the Favorites Toolbar ปรับแต่งแถบเครื่องมือ Favorites
 • Customize My World Favorite Sites, Friends, Feeds and Media ปรับแต่งเว็บไซต์ของฉันโลกที่ชื่นชอบ, เพื่อน, ฟีดข้อมูลและสื่อ
 • Customize the Download Manager ปรับแต่งการดาวน์โหลด
 • Set Your Start and Home Pages ตั้งค่าเริ่มต้นและหน้าบ้านของคุณ
 • Set Your Default Browser การตั้งค่าเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ
 • Set Tab and Window Options แท็บตั้งค่าและตัวเลือกหน้าต่าง
 • Change the Look of Web Pages เปลี่ยนรูปลักษณ์ของหน้าเว็บ
 • Block or Allow Pop-up Windows สกัดกั้นหรืออนุญาต Windows Pop - up
 • Block or Allow Images การบล็อกหรืออนุญาตให้ใช้ภาพ
 • Enable or Disable Java or Javascript การเปิดหรือปิดการใช้งานจาวาหรือจาวาสคริปต์
 • Adjust Automatic Updates ปรับการปรับปรุงอัตโนมัติ

Ensure Privacy and Manage Security นโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการความปลอดภัยตรวจสอบให้แน่ใจ

 • Change Cookie Settings เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้
 • Manage Passwords จัดการรหัสผ่าน
 • Manage Your Personal Information จัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • Protect Yourself with Instant Website ID and Anti-Malware Alert ป้องกันตัวเองด้วย Instant Website ID และป้องกันมัลแวร์ Alert

Get or Build Add-ons for Flock รับหรือสร้าง Add - on สำหรับฝูง

 • Get an Add-on Get Add - on
 • Remove an Add-on Remove Add - on
 • Build an Add-on สร้าง Add - on

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มความคิดเห็นของคุณได้ที่นี่ Comment here